Vedtægter

Indsendt af admin den ons, 03/01/2018 - 14:30

Vi henstiller til at der max. køres 20 km/t på vejene i grundejerforeningen.
Hunde skal holdes i snor når de luftes på veje og fællesarealer.

Efterladenskaber fra hunde skal fjernes.
Der er ikke fastsatte tidspunkter for græsslåning eller anden anvendelse af maskiner, men vis hensyn til dine naboer.

Husk du har forpligtigelse til, at sørge for at beplantning fra egen parcel ikke breder sig ud over græsrabatter/fællesarealer.

Bestyrelsen er positivt indstillet for, at grundejere opsætter solceller/solcelleanlæg. Dog skal det pointeres at solcelleanlæggene, med hensyn til lysindfald/lysreflektering med videre ikke er til gene for naboer/genboer. Endvidere forpligter den enkelte grundejer sig til selv at indhente de fornødne tilladelser, samt at overholde alle lovkrav desangående.